Akıl oyunlarının temel amacı, çağın en büyük problemlerinden olan zihin tembelliğinden kaynaklanan pasif yaşamın önüne geçerek kulübe katılan öğrencilerin mantık, muhakeme, sorgulayıcı anlayış, yaratıcı düşünme, akıl yürütme, strateji geliştirme gibi becerilerini geliştirerek daha üretken bir zihinsel aktivite kazanmalarını sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurum içerisinde ve yurt çapında akıl oyunları alanında yapılacak olan turnuvalara katılım sağlayarak çeşitli başarılara imza atmalarını sağlamak kulübümüzün en nihai amacıdır.