EÇEV, Sürdürülebilirlik ve Doğru Statü Eğitim Kurumları

EÇEV, Sürdürülebilirlik ve Doğru Statü Eğitim Kurumları
  • 24 Ekim 2019

Ege Çağdaş Eğitim vakfı 25 yıldır başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan insanımızın çağdaş eğitim fırsatı ile buluşması için çalışıyor. EÇEV’in odağında öncelikle çocuklar ve gençler var. Onların, düşünen , sorgulayan , kendini sürekli geliştiren , toplumla barışık , çevreye ve tüm canlıların yaşam haklarına saygılı, iyi birer dünya vatandaşı olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor .

EÇEV eğitim bursları etkinlik merkezleri ve kız öğrenci yurtları ile her yıl maddi olanakları kısıtlı 1500 çocuk ve gencin eğitim yolculuklarına destek veriyor. EÇEV’ li her çocuk yıl boyunca kişisel ve mesleki gelişim seminerlerine kültür sanat bilim spor atölyeleri ne gezileri sosyal etkinliklere katılıyor gönüllülük yapıyor. EÇEV eğitimde fırsat eşitliği ufkuyla gerçekleştirdiği çalışmaların tamamını aynı amacı paylaşan bireysel ve kurumsal bağışçılarının destekleriyle gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kelimesinin bu anlamı 1983 yılında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Ortak Geleceğimiz adlı rapordan sonra şekillenmiştir. Bu rapora göre sürdürülebilirlik, doğanın ve gelecek kuşakların kendi gereksinimlerine cevap verme yeteneklerini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarımızı temin etmek ve kalkınmak olarak tanımlanmıştır.

Sürdürülebilirlik kavramı ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır. Özünde gelecek nesillere her açıdan yaşanılabilir bir dünya bırakmak vardır. Her açıdan sözü ile vurgulanan nokta kendini yenileyebilen temiz bir doğal çevre, eşitliğe ve refaha dayalı sosyal koşullar ve toplum ile çevreyi gözeten bir ekonomik sistemdir. Sürdürülebilirlik genelde sadece çevre koruma ile ilişkilendirilse de bunlarla sınırlı değildir. Toplum ve Ekonomi sürdürülebilirliğin diğer hareket noktalarıdır.

Özetle sürdürülebilirlik bugünün ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını gelecek kuşakların olanaklarını çalmadan ve doğaya zarar vermeden karşılayabilmek anlamına gelir.

Doğru Statü Eğitim Kurumları olarak Ege Çağdaş Eğitim Vakfının sürdürülebilirlik konulu açılış seminerine katılarak sürdürülebilirlik kavramını öncelikle kurum bünyesinde sonrasında öğrenciler vesilesi ile paydaş olduğumuz aileler noktasında değerlendirdik.

Ege Çağdaş Eğitim vakfının organize ettiği ve Avrupa Birliği’nin desteklediği ‘Sürdürülebilirlik’’ temalı Seminerde okul öncesi eğitimden başlanarak eğitimin her kademesine bilinçlenme hedefleri ve projeleri paylaşıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma projesinin amaçları arasında İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, Erişilebilir ve temiz enerji, Nitelikli eğitim, Sağlıklı Birey, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Açlık ve Yoksulluğa Son gibi başlıklar bulunuyor..
Görüldüğü üzere bir çok alanda elde mevcut olanın halihazırda korunması ve devamlılığını sağlamak için yapılacak birçok iş,değerlendirilecek bir çok fikir var.

Go-Goals

Oyunun amacı tüm dünyadaki çocuklara Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini basit ve çocuk dostu bir şekilde öğretmektir. Öğrenme ve farkındalık yaratma özellikle erken çocukluk yıllarında oyun ile birleştirildiğinde çok başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Oyun hakkında daha detaylı bilgilere, kurallara ve indirilebilir materyallere https://go-goals.org/tr adresinden ulaşabilirsiniz.