DOĞRU TERCİH, DOĞRU MESLEK, DOĞRU GELECEK.

  • "Yaşayarak öğrenme" eğitim modeli ile akademik başarının yanında sosyal beceriler ve yetenekler de ön planda.
  • Atölye çalışmaları ile yurt dışındaki eğitim modelleri ülke koşullarına uyarlanıyor.
  • "Erdemlilik Sanatı" ile "Dürüstlük Eğitimi" rutin ders programımızda.
  • Donanımlı, çağı yakalayan eğitim kadromuzun hedefi kendini iyi ifade edebilen, hayatında ve mesleğinde üretmek bireyler yetiştirmek.
  • Bilim ve teknoloji odaklı modern eğitim metotlarıyla bireylerin kendi kişiliklerinin oluşmasında yol gösterici olmayı hedefliyoruz.
  • Kendisine, çevresine ve ülkesine katkısı olan, çağdaş, kararlı, ilkeli, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
  • Türkiye'nin ilk ve tek öğrenci yol haritası ile başarıya giden yolda öğrencilerimizin doğru zaman yönetimine sahip olmalarını sağlıyoruz.
  • Türkiye'de ilk anne-baba-çocuk üçlüsü ile müzakere ve arabuluculuk yapan kurum olarak öğrencinin eğitimini aksatacak her problemi "kazan-kazan" yöntemiyle çözüyoruz.
  • Öğrencilerimizin danışman öğretmenleri ile eksiklerini gideriyor, geleceğe güvenle bakmalarını sağlıyoruz.
  • Yabancı dil eğitiminde klişelerden uzaklaşarak, iletişim becerisi güçlü ve dil bilgisini iyi kullanan öğrenciler yetiştiriyoruz.

 

 

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ

Kulüp faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık yaparak öğrencilerin farklı platformlarda topluluk karşısına çıkabilme cesaretini kazandırıyoruz. Sanatın tüm kollarında çalışmalar yapıyor, sporun tüm branşlarına hakim ve sporla iç içe yaşayan öğrenciler yetiştiriyoruz.

 

 

Spor Kulübü

Spor Kulübü

Sporun tüm branşlarına hakim ve sporla iç içe yaşayan öğrenciler yetişrtiriyoruz. Kulüp bünyesinde futbol, basketbol, voleybol gibi kontakt sporlarda oryantiringe kadar çeşitli spor dalları bulunuyor.

Stage Arts Club

Stage Arts Club

Bu kulübün çalışmaları, uzman öğretmenlerle birlikte sahne sanatlarının İngilizce olarak anlatılması ve öğrenciye aktarılmasını amaçlamaktadır. İngilizce drama, ISTA çalışmaları, DUBBING kulübümüzün etkin olacağı projelerdir.

Sahne Sanatları Kulübü

Sahne Sanatları Kulübü

Tiyatro, gölge oyunu, kukla gösterileri gibi sahne sanahtlarının tarihçesi ve günümüzdeki yeri öğrenciye aktarılarak öğrencinin yaratıcılığını kullanarak bu çalışmalara katılmaları amaçlanmaktadır.

Yaratıcılık Kulübü

Yaratıcılık Kulübü

Diğer adı “Destination İmagination Club” olan bu proje, kulüp olmanın yanında hayal kurmak ve gerçekleştirmek yani yaratıcılık fikriyle günümüzde özellikle Amerika ve Avrupa’da sıkça uygulanan uluslararası bir organizasyondur.

Zeka Oyunları Kulübü

Zeka Oyunları Kulübü

Bu kulübün amacı öğrencilerin uzman öğretmenlerle birlikte pratik ve görsel zekasını geliştirmek, dikkatli bireyler yetiştirmek ve bilgi yetilerini kuvvetlendirmektir.

Güzel Sanatlar Kulübü

Güzel Sanatlar Kulübü

Bu kulübün amacı, öğrencilerin uzman öğretmenleri ile birlikte el becerilerinin ve görsel zekalarının gelişmesine yardımcı olacak çalışmaların yapılmasıdır. Kulübün etkinlikleri; resim,kil, ebru ve vitray çalışmaları, karikatür ve grafity projelerini, sergi ve sanat atölyesi gezilerini içerir.

Çağdaş ve Geleneksel Danslar Kulübü

Çağdaş ve Geleneksel Danslar Kulübü

Bu kulübün amacı, öğrencilerin bedensel fonksiyonlarını ve yeteneklerini ön plana çıkarmak ve bedensel olarak gelişmelerine yardımcı olacak çalışmaların yapılmasıdır. Kulübün etkinlikleri; zumba, vals, tango gibi çağdaş danslarla beraber geleneksel kültürümüzün öğrenciye aktarılması için yapılacak folklor ve halk oyunları çalışmalarını içerir.

Müzik Kulübü

Müzik Kulübü

Bu kulübün amacı, öğrencilere serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, girişimci olabilme, yeteneklerini ön plana çıkarma, farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi becerilerin kazandırılmasına çalışmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Bu kulübün amacı, öğrencilerin bir arada topluma duyarlı bir şekilde hareket etmesinin öğretilmesi ve bireysel ya da grup olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik olarak etik bir yaklaşımın oluşturulmasıdır. Bu kulübün etkinlikleri; belirli gün ve haftaların belirlenmesi ile bu çizelge kapsamında tüm etkinlik ve yardım kampanyalarının yürütülmesidir.

Medya ve İletişim Kulübü

Medya ve İletişim Kulübü

Bu kulübün amacı, öğrenciler arasında veya bir konu hakkında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye aktarılmasını, bilinçli bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilecek projelerin üretilmesini sağlamaktır. Bu kulübün etkinlikleri; okul gazetesi, sanat bültenleri, kısa film, okul radyosu, okul tv, okul youtube kanalı ve canlı yayınlar, sunuculuk ve diksiyon derslerinden oluşmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Bu kulübün amacı, öğrencilerin uzman öğretmenleri ile birlikte yaptıkları çalışmalar ve projelerle uluslararası alanda söz sahibi olmalarını, özellikle yapılacak çeşitli projelerin içerisinde yer alıp dünyaya açılma ve kendini tanıtma, yeni bilgiler edinme, kendini geliştirme ve yeni insanlar tanıma amacı güder. Bu kulübün etkinlikleri; MUN, MUN JR, EYP, ERASMUS+ PROJELERİ ve EUROsimA’dır.

İzcilik Kulübü

İzcilik Kulübü

Bu kulübün amacı, İzcilik çalışmalarıyla öğrencilerin bir bütün olarak (bedensel, ruhsal sosyal ve zihinsel yönden) gelişmesini sağlamaktır. İzcilik, öğrencinin karakter ve zekâsını, pratik yeteneklerini, sağlık ve kuvvetini, başkalarına hizmet duygularını geliştirmeyi amaçlar. Bu kulübün etkinlikleri; doğal yaşam parklarına gezi, izcilik kuralları ve tarihçesinin gösterilerek anlatılması, İngilizce ağırlıklı yaz ve kış kamplarının yapılmasını içerir.

Nostalji Oyunları Kulübü

Nostalji Oyunları Kulübü

Bu kulübün amacı, geçmişten günümüze oynanan fakat unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızın tekrar öğrencilerimize sevdirilmesidir. Bu kulüp; meşe oyunu, ip atlama, mendil kapmaca, yağ satarım oyunu, körebe, saklambaç vb. oyunların oynanmasını içerir.

Bilim ve Olimpiyatlar Kulübü

Bilim ve Olimpiyatlar Kulübü

Bilim ve olimpiyat çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüleceği bu kulüpte fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ulusal ve uluslararası yarışma, proje, egzersiz çalışmaları ve turnuvalara uzman öğretmenler ile birlikte hazırlık yapılacaktır.